Don hang

thong tin ve don hang

Nagoya, tuyển 3 kỹ sư vận hành san xuất motor điện chuyển việc chuyển siu lương 1240¥/h tăng ca tháng 30-40h【求人管理番号:AL103】

Số lượng tuyển: 3 người Địa điểm: NAGOZA Nội dung công viêc: vận hành,gia công và kiểm tra sãn xuất mô tơ điện Yêu cầu: +Tiếng nhật giao tiếp +Các...


Comments: 0 17