Author - kanrisha

TOKUTEI GINOU visa là gì?

THÁNG 4 VỪA QUA, CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN ĐÃ CHÍNH THỨC TRIỂN KHAI LOẠI VISA – TƯ CÁCH LƯU TRÚ MỚI ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI, ĐÓ LÀ...


Comments: 0 9

Các nhóm ngành tuyển visa tokutei ginou

Các nhóm ngành tuyển visa tokutei ginou 14 ngành nghề được xét visa tư cách đặc định loại 1 Xây dựng Công nghiệp chế tạo tàu biển Sửa chữa ô tô Công việc...


Comments: 0 7

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NHẬP CẢNH NHẬT BẢN

Khi gần đáp máy bay, tiếp viên hàng không thường sẽ cầm Giấy Nhập Cảnh đưa cho từng người. Các bạn có thể nhận từ nhân viên hàng...


Comments: 0 6