Tuyển dụng kỹ sư

NAGOYA, TUYỂN 3 KỸ SƯ VẬN HÀNH SAN XUẤT MOTOR ĐIỆN CHUYỂN VIỆC CHUYỂN SIU LƯƠNG 1240¥/H TĂNG CA THÁNG 30-40H【求人管理番号:AL103】

Số lượng tuyển: 3 người Địa điểm: NAGOZA Nội dung công viêc: vận hành,gia công và kiểm tra sãn xuất mô tơ điện Yêu cầu: +Tiếng nhật giao tiếp +Các bạn đã có...


Comments: 0 0